Kahas- ja kolmainsussuhtest sugri kultuuris

  • On October 1, 2023
Meelesõõlaja mõtisklus kahas- ja kolmainsussuhtest sugri kultuuris. Freud rajas kolmainsusteooria (oidipaalse vastasseisu) teooria liikudes meelehäire väliste allikate juurest sisemiste vastuolude poole. Loobudes arusaamisest, et neuroosi põhjustas kas lapse suguline ärakasutamine vanemate poolt või mingi vapustav sündmus, otsis Freud häire lätet meeleilma sisemiste vastasseisudes tärganud vastuolulistest tunnetest, mis kolmainussuhtes seostuvad vanemate suguelu kui ürgstseeni (Urszene) teadvustamisega. […]
Read More

Psühhoanalüüs ja meelesõõlamine

  • On October 1, 2023
Igermaani psühhoanalüüsi ja sugri meelesõõlamise ürgavast vahekorrast1. 1.Eessõna. Järgnev lugu on ajendatud küsimusest, kas on võimalik igermaani psühhoanalüüsist ja sugri rahvapärimusest kokku kududa eesti keelne psühhoanalüüs ehk meelesõõlamine? Vastust otsin briti meelesõõlaja Wilfred Bioni2 ja Uku Masingu mõtetest ning rahvaluuleteaduse ainesest. Sugrilase meeleilma sügavamat, peidetud olemust lahti harutades, püüan siduda eesti keele- ja meeleilma võõrkeelse […]
Read More

Uneloeng – Une aigilm ja aigilma uni

  • On March 3, 2023
UNELOENG: Une aigilm ja aigilma uni.1 Meelesõõlaja vaade unele. Vaatame aigilma2 kui meeleilma, ajajärgu ja maailma tähenduses, kus kohtuvad nii aeg kui ruum. Koondame pilgu mõtlemisele tunnete üle nii öösel kui päeval, nii öö-unes kui päevaunes. Arusaam unenägemisest nii päeval kui öösel johtub arusaamisest, et inimene ei ole ei öösel ega ka päeval iseendast või […]
Read More

Bioni viis mõista inimest.

  • On January 16, 2023
Briti meelesõõlaja Wilfred Bion keskendub eripärases teoorias iidsele küsimusele, mil viisil tunded seovad inimest tegelikkusega. Tundeelu näeb Bion kui kulgemist, milles kehas tärganud aistingutest sünnivad mõtlemise viljadena meeleilma arusaamised ja tähendused. Bioni arvates peitub mõtlemise ürje vaistlikus tunnetuses.1 Tundetõe2 leidmine algab varases suhtes emaga, kus lapse ürgpärivuslik ebamäärane arusaam vajadusest kui oodatu (pre-conception), saab rahuldusest […]
Read More

Hingemurru-võrgutamise ja kaardistatud meele teooriast

  • On September 27, 2022
Mõtteid hingemurru-võrgutamise ja kaardistatud meele teooriatest. Freudi rajatud meelesõõlamine nägi esialgu ainsa inimest virgutava jõuna sugutungi ning neuroosi põhjustajana kokkupõrkeid salatajus peituvas teadvustamata aineses. Freudi esimene hingemurru-võrgutamise teooria seletab neuroosi juuri siiski teisiti, kas lapseea hingemurru või lapse sugulise ärakasutamisega. Varasele meeleilmale jõhkra või veel mõistmatu kogemuse haavav aines tõrjuti meelerahu leidmiseks teadvusest salatajusse. Hingemurru […]
Read More

Kahekõne keerulisus iharuse erinevustest

  • On June 3, 2022
Kahekõne keerulisus iharuse1 erinevustest. Meelesõõlaja2 vaateviis. 1.Sissejuhatus. Suguelu on hingeline, vaimne ja kehaline kahe inimese ürgse loomuga suhe. Armuelu avalik arutelu ei ole kergete killast eriti kui jutuks tulevad sugulise ja soolise eneseteadmuse (identiteedi) erinevused. Otsin vastust küsimusele kuivõrd on objektiivne vestlus sugulise aine üle ilma jõulise vastasseisu ehk riiuta üleni võimalik? Ürjeks püüan mõista […]
Read More

Psühhoseksuaalse arenemise erinevused tänapäeval

  • On April 24, 2022
Psühhoseksuaalse arenemise erinevused tänapäeval. Teisesooiharad vajavad himu rahuldamiseks vastassoost paarilist ja samasooiharad samast soost. Sugulise vajaduse rahuldamise isiklik iha on iharatel ühesugune kuid suguelu kehaline viis on mõneti erinev. Mõlemal juhul vajab ihar teise inimese keha ja meelt, kehalises mõttes ühel puhul vastassoost, teisalt samast soost, meele mõttes on vajaduse seos sooga keerulisem. Mis virgutab […]
Read More

Tupe mees

  • On April 24, 2022
„Tupe mees1“. Juttu tuleb kaasaegsest mehest, kelle suguline ja sooline eneseteadmus erineb tavapärasest arusaamisest. Ürjeks heidame pilgu ühele eesti naiste kombele – tupele kutsumine või tupel käimine, mida on silmanud pärimuskultuuri uurijad. „Meid huvitab sellega seoses komme, mis on tuntud „tupele kutsumise“ nime all. Nii olevat Türi kihelkonnas vanemal ajal tüdrukud käinud poisse tupele kutsumas. […]
Read More

Mitmemõõtmelisus inimsuhetes

  • On January 11, 2022
Mitmemõõtmelisus paarisuhtes Bioni valguses. Kuna paarisuhtes elustub varase lapsepõlve hinge1 ehk tundeelu sünnilugu, vaatame ürjeks kuidas mõistab briti meelesõõlaja Wilfred Bion ema ja lapse paarisuhet? Laps jagab oma arusaamatud tunded, projektiivse identifikatsiooni ehk jälgi jätva kaetamise teel emaga2. Projektiivse identifikatiooni laadi suhtlemise puudumisel ema ja lapse vahel, ei pääse laps välja iseenda umbsest eelaimduste nõiaringist, […]
Read More

Metsikused meeleilmas

  • On January 11, 2022
Metsikused meeleilmas. Briti kirjanik Willam Golding on raamatus „Kärbeste Jumal“ kirjutanud 13 aastastest poistest, kes asustamata saarele sattudes metsistusid. Eesti peavoolumeediast võrsub mulje, et ka paljude eesti inimeste meeleilm on metsistunud. Teine britt, meelesõõlaja Wilfred Bion aitab toimuvale tähendust leida. Bion uuris oma erialase töö alguses suhtlemist, väikestes gruppides, kus juht puudus. Ta silmas grupi […]
Read More