Konkret. Concrete. Tõsiasjaline.

  • On July 1, 2020
Konkret. Concrete. Tõsiasjaline.   1.Saksa keelne mõiste: Konkret. Inglise keelne mõiste: Concrete. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: konkreetne. Tõlge Kibbermann, E.,Kirotar, S., Koppel, P. (1976) Saksa-eesti sõnaraamatu järgi: Konkreet: 1. konkreetne, reaalselt eksisteeriv, kindlakujuline, esemeline, meeleline; 2.     konkreetselt. Tõlge Inglise-eesti sõnaraamatu järgi: Concrete: tihe, tihendatud; konkreetne, silmaga nähtav ja käega katsuv; nimega nimetatud, ehitusel tarvitatav […]
Read More

Bizarre objects: veidralt pentsikud esemed

  • On February 3, 2020
Bizarre objects: veidralt pentsikud esemed. 1.Saksa keelne mõiste: teadmata. Inglise keelne mõiste: bizarre objects. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: puudub. Tõlge Silveti (2009) eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –bizarre: veider, pentsik; –object: ese, asi, objekt (ka info); siht, eesmärk; lgv sihitis, objekt; fam kedagi, midagi veidrat või naeruväärset. -veider: kummaline, imelik, iseäralik, ebaharilik; kummastav, võõrastust tekitav. (EKSS, […]
Read More

Versagung. Frustration. Rahulolematus ja nurjamine/nurjumine.

  • On March 18, 2018
Versagung. Frustration. Rahulolematus ja nurjamine/nurjumine.   1.Saksa keelne mõiste: Versagung. Inglise keelne mõiste: Frustration. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: frustratsioon (Jüriloo, 1994). Tõlge Kibbermann, E.,Kirotar, S., Koppel, P. (1976) Saksa-eesti sõnaraamatu järgi: Versagen: 1. keeldumine, tagasilükkamine, äraütlemine; 2. keelamine, Ilmajätmine; loobumine; 3. streikimine, tõrkumine; avarii; 4. mittetoimetulek, läbikukkumine. Tõlge Silveti (2009) Inglise-eesti sõnaraamatu järgi: –frustration: […]
Read More

Freie Assoziation. Free association, Method or rule of free association. Meeleturgutus.

  • On March 18, 2018
Freie Assoziation. Free association, Method or rule of free association. Meeleturgutus. 1.Saksa keelne mõiste: freie Assoziation. Inglise keelne mõiste: free association, method or rule of free association. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: vabad assotsiatsioonid (Jüriloo, 1994). Tõlge Kibbermann, E.,Kirotar, S., Koppel, P. (1976) Saksa-eesti sõnaraamatu järgi: –frei: 1.1. vaba, sõltumatu; 2. koormuseta, takistuseta, vaba; 3. […]
Read More

Containing : tarimine

  • On December 28, 2017
Containing: tarimine.   1. Inglise keelne mõiste: containing.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994). Erinevate valdkondade psühhoterapeudid kasutavad erialases (kõne)keeles sõna konteinimine, mõnikord ka konteinerdamine.   3. Tõlge Silveti (1995) sõnaraamatu järgi: –contain: 1. sisaldama, mahutama; mat. (nurga kohta) haarama; (arvu kohta) jagatav olema, jaguma: tagasi hoidma, ohjeldama, vaos hoidma: mil. paigal pidama, kinni pidama (vaenlase jõude): ennast (või oma himusid) […]
Read More

Reverie : ilmamine/nägemus

  • On December 28, 2017
Reverie: ilmamine/nägemus.   1.Inglise keelne mõiste: reverie. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994), kõnekeeles kasutatakse sageli sõna reverii. Tõlge Silveti (2009) sõnaraamatu järgi: –reverie: 1. unistus; unelus; unistuslik, unistus-, unistuste. 2. und (või unes) nägema, undlema; unistama, unistlema, unelema; (ebamääraselt) kujutlema. Pakume eestikeelseks mõisteks: inglise keeles esindab reverie nii nimisõna kui […]
Read More

Urszene : tungiteater

  • On December 28, 2017
Urszene – Primal scene: tungiteater ja/või tungiloomus. 1.Saksa keelne mõiste: Urszene. Inglise keelne mõiste: primal scene. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: ürgstseen (Jüriloo, 1994). Tõlge Silveti (2009) eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –primal: põhiline, põhi-, ürg-; põhilise tähtsusega; –scene: stseen, näitelava; tegevuspaik; etteaste, lavapilt, stseen; vaatepilt, vaade; näitesein, kuliss; teatraalne (või ärritatud) esinemine, sündsusetu sõnavahetus. Pakume eesti […]
Read More

alfa talitlus, alfa-funktsioon, beeta-osised

  • On December 28, 2017
Alpha-function – alfa talitlus. Alpha-elements – alfa-sugemed. Beta-elements – beeta-osised. 1.Saksa keelsed mõisted: Teadmata. Inglise keelne mõiste: alpha-function, alpha-elements ja beta-elements.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta. Kasutatakse otsetõlget: alfa-funktsioon, alfa-elemendid ja beeta-elemendid.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – function: 1. funktsioon, talitus, tegevus, ülesanne; (avalik) pidulik toiming, üritus; mat. funktsioon; keem. funktsionaalne […]
Read More

Pre-conception : oodatu, preconception : oodatav

  • On December 28, 2017
Pre-conception[1]: oodatu. Preconception: oodatav. 1.Inglise keelne mõiste: pre-conception ja preconception.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi on vaid ühele sõnale: – preconception: ettemoodustatud kujutlus või mõiste; eelarvamus; –conception: eostus, rasedus; kontseptsioon; mõtte (v. idee) tärkamine; mõte, idee; kujutlus, plaan; käsitlus (kunstiline, filosoofiline, jms.), käsitlusviis; vaadete süsteem: –kontseptsioon, Võõrsõnade […]
Read More

Term : tähissõna

  • On December 28, 2017
Term: Tähissõna 1. Inglise keelne mõiste: term.   2. Eesti keeles kasutatav mõiste: termin.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – term: 1. piir; tähtaeg, -päev, tärmin, kestus(aeg); lgv oskussõna, termin; semester; jur istungjärk; pl (maksu- v hinna)tingimused; pl kokkulepe; pl vahekord; (matemaatilise avaldise, loogilise otsustuse) liige, term; pl sõnastus, väljendusviis, sõnad; 2. nimetama, määrama. Võõrsõnade leksikon (2012) : termin, (ld. piir, raja); 1. lgv […]
Read More