Bizarre objects: veidralt pentsikud esemed

  • On February 3, 2020
Bizarre objects: veidralt pentsikud esemed. 1.Saksa keelne mõiste: teadmata. Inglise keelne mõiste: bizarre objects. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: puudub. Tõlge Silveti (2009) eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –bizarre: veider, pentsik; –object: ese, asi, objekt (ka info); siht, eesmärk; lgv sihitis, objekt; fam kedagi, midagi veidrat või naeruväärset. -veider: kummaline, imelik, iseäralik, ebaharilik; kummastav, võõrastust tekitav. (EKSS, […]
Read More

Versagung. Frustration. Rahulolematus ja nurjamine/nurjumine.

  • On March 18, 2018
Versagung. Frustration. Rahulolematus ja nurjamine/nurjumine.   1.Saksa keelne mõiste: Versagung. Inglise keelne mõiste: Frustration. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: frustratsioon (Jüriloo, 1994). Tõlge Kibbermann, E.,Kirotar, S., Koppel, P. (1976) Saksa-eesti sõnaraamatu järgi: Versagen: 1. keeldumine, tagasilükkamine, äraütlemine; 2. keelamine, Ilmajätmine; loobumine; 3. streikimine, tõrkumine; avarii; 4. mittetoimetulek, läbikukkumine. Tõlge Silveti (2009) Inglise-eesti sõnaraamatu järgi: –frustration: […]
Read More

Freie Assoziation. Free association, Method or rule of free association. Meeleturgutus.

  • On March 18, 2018
Freie Assoziation. Free association, Method or rule of free association. Meeleturgutus. 1.Saksa keelne mõiste: freie Assoziation. Inglise keelne mõiste: free association, method or rule of free association. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: vabad assotsiatsioonid (Jüriloo, 1994). Tõlge Kibbermann, E.,Kirotar, S., Koppel, P. (1976) Saksa-eesti sõnaraamatu järgi: –frei: 1.1. vaba, sõltumatu; 2. koormuseta, takistuseta, vaba; 3. […]
Read More

Containing : tarimine

  • On December 28, 2017
Containing: tarimine.   1. Inglise keelne mõiste: containing.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994). Erinevate valdkondade psühhoterapeudid kasutavad erialases (kõne)keeles sõna konteinimine, mõnikord ka konteinerdamine.   3. Tõlge Silveti (1995) sõnaraamatu järgi: –contain: 1. sisaldama, mahutama; mat. (nurga kohta) haarama; (arvu kohta) jagatav olema, jaguma: tagasi hoidma, ohjeldama, vaos hoidma: mil. paigal pidama, kinni pidama (vaenlase jõude): ennast (või oma himusid) […]
Read More

Reverie : ilmamine/nägemus

  • On December 28, 2017
Reverie: ilmamine/nägemus.   1.Inglise keelne mõiste: reverie. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994), kõnekeeles kasutatakse sageli sõna reverii. Tõlge Silveti (2009) sõnaraamatu järgi: –reverie: 1. unistus; unelus; unistuslik, unistus-, unistuste. 2. und (või unes) nägema, undlema; unistama, unistlema, unelema; (ebamääraselt) kujutlema. Pakume eestikeelseks mõisteks: inglise keeles esindab reverie nii nimisõna kui […]
Read More

Urszene : tungiteater

  • On December 28, 2017
Urszene – Primal scene: tungiteater ja/või tungiloomus. 1.Saksa keelne mõiste: Urszene. Inglise keelne mõiste: primal scene. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: ürgstseen (Jüriloo, 1994). Tõlge Silveti (2009) eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –primal: põhiline, põhi-, ürg-; põhilise tähtsusega; –scene: stseen, näitelava; tegevuspaik; etteaste, lavapilt, stseen; vaatepilt, vaade; näitesein, kuliss; teatraalne (või ärritatud) esinemine, sündsusetu sõnavahetus. Pakume eesti […]
Read More

alfa talitlus, alfa-funktsioon, beeta-osised

  • On December 28, 2017
Alpha-function – alfa talitlus. Alpha-elements – alfa-sugemed. Beta-elements – beeta-osised. 1.Saksa keelsed mõisted: Teadmata. Inglise keelne mõiste: alpha-function, alpha-elements ja beta-elements.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta. Kasutatakse otsetõlget: alfa-funktsioon, alfa-elemendid ja beeta-elemendid.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – function: 1. funktsioon, talitus, tegevus, ülesanne; (avalik) pidulik toiming, üritus; mat. funktsioon; keem. funktsionaalne […]
Read More

Pre-conception : oodatu, preconception : oodatav

  • On December 28, 2017
Pre-conception[1]: oodatu. Preconception: oodatav. 1.Inglise keelne mõiste: pre-conception ja preconception.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi on vaid ühele sõnale: – preconception: ettemoodustatud kujutlus või mõiste; eelarvamus; –conception: eostus, rasedus; kontseptsioon; mõtte (v. idee) tärkamine; mõte, idee; kujutlus, plaan; käsitlus (kunstiline, filosoofiline, jms.), käsitlusviis; vaadete süsteem: –kontseptsioon, Võõrsõnade […]
Read More

Term : tähissõna

  • On December 28, 2017
Term: Tähissõna 1. Inglise keelne mõiste: term.   2. Eesti keeles kasutatav mõiste: termin.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – term: 1. piir; tähtaeg, -päev, tärmin, kestus(aeg); lgv oskussõna, termin; semester; jur istungjärk; pl (maksu- v hinna)tingimused; pl kokkulepe; pl vahekord; (matemaatilise avaldise, loogilise otsustuse) liige, term; pl sõnastus, väljendusviis, sõnad; 2. nimetama, määrama. Võõrsõnade leksikon (2012) : termin, (ld. piir, raja); 1. lgv […]
Read More

Tõelisus-tegelikkus, inner-external reality

  • On December 28, 2017
Inner reality[1] and external reality[2] – Tõel(is)us ja tegelikkus. 1.Inglise keelne mõiste: inner reality and external reality. Eesti keeles kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) sõnaraamatus kasutatakse sõnu sisemine ja väline maailm või sees ja väljas. Kõnekeeles kasutatakse väljendeid meeleilma kohta sisemine reaalsus ja füüsilise maailma kohta väline reaalsus ning ka sisemaailm ja välismaailm. Tõlge Silveti (2002) […]
Read More