Mis on psühhoanalüüs?

 

Psühhoanalüüs on teraapiavorm, mille eesmärgiks on leevendada stressi, pinget ja ängistust enesemõistmise arenemise läbi.

Psühhoanalüüs rajaneb arusaamisele, et inimese tundeid, mõtteid ja käitumist mõjutab alateadvus. Rohkemal või vähemal määral on inimese otsused ja valikud mõjutatud alateadvuses peituvate arhailiste ihade, fantaasiate ning konfliktide poolt. Inimesel on võimalus uurida ja avastada koos psühhoanalüütikuga oma sisemises psüühilises maailmas peituvaid just temale ainuomaselt toimivaid alateadlikke mustreid ning nende väljendusi käitumises ja suhetes. Armastuse ja seksuaalsusega seotud nauding toob paratamatult kaasa ka ilmajäämise ja puuduse tunde. Seega võime öelda, et psühhoanalüüs aitab inimesel ka “tõeliselt” õnnetu olla.

Lisaks saab patsient enda varjatud tunnetest ja ootustest teadlikuks seeläbi, et teraapias väljenduvad need tunded tavaliselt ka suhtes terapeudi vastu (ülekandesuhe). Nii patsient kui psühhoanalüütik on teraapiasuhtesse emotsionaalselt kaasatud ning seeläbi tutvub patsient enda alateadvusega mitte ainult intellektuaalsel, vaid – väga olulisena – ka emotsionaalsel tasandil. Tunnetuslik läbikogemine analüüsis toob suurema mõistmise ja selle läbi ka leevenduse. Psühhoanalüütiku ülesandeks on tagada kliiniliste piiride säilimine (teraapiasuhe).

Ühe kaasaja tuntuima psühhoanalüütiku, Otto Kernbergi, psühhoanalüüsi tutvustava loenguga saate tutvuda siin.

 

Kellele võiks psühhoanalüüs sobida?

 

  • Inimesed, kes tunnevad psühholoogilist ebamugavust, stressi, märkavad ärevuse (nn. liblikad maos, kuuma ja külmahood, käed higistavad, südamekloppimine jne) ja depressiooni jooni (unetus, kurvameelsus, söögiisu puudumine jne) ja psühhosomaatilised vaegused.
  • Inimesed keda vaevab madal enesehinnang, rahulolematus seksuaaleluga. Ka erinevad foobiad, sundkäitumine ja sundmõtted, korduvad ebaõnnestumised isiklike suhete loomisel ja/või hoidmisel on sageli teraapiasse pöördumise põhjuseks.
  • Mõnikord on keeruline pöördumise põhjust sõnastada, kuna midagi lihtsalt häirib ja vaevab pidevalt, ilma, et ise põhjust leiaks.
  • Psühhoanalüüs sobib ka inimesele, keda lihtsalt huvitab oma sisemaailma sügavam uurimine.

Psühhoanalüüsis ja psühhoanalüütilisese psühhoteraapias oodatakse patsiendi poolset osalust protsessis. Teraapiaprotsess võib mõnikord kesta pikemat aega.

Seega on eduka teraapia toimimiseks oodatud piisavat motivatsiooni ja valmisolekut, et vastu võtta seda, mida psühhoanalüütiline protsess endaga kaasa võib tuua.