Kirjandust ja muid materjale psühhoanalüüsi vallast.

 

Eesti keeles.

 

Abrahamowitz, F. (2003) Freud. Üks elu. Tallinn: Eesti Raamat

 

Adamson, J. Loengud psühhoanalüüsist: http://www.hot.ee/adamsoniloengud/

 

Adamson, J. (2015) Freudi häda. Kirjutisi 2004-2013. EYS Veljesto Kirjastus

 

Adler, A. (1939) Inimesetundmine: inimese iseloomude peategurid ja nende areng. (Tõlkinud D. Hint; pärandiga võrrelnud L. Anvelt). Tartu: Eesti Kirjanduse Selts

 

Afasiev, M. (1977) Psühhoanalüüs ja kodanlik kunst. Tallinn: Kirjastus ”Kunst”

 

Allik, J. (2017) Väldi igavaid inimesi ja olukordi. Tartu: Tartu Ülikool Kirjastus, Ptk. Freudi saaga, lk. 348-357

 

Allik, J. (1993) Intsest ja selle tõlgendused. Akadeemia, 9:1893-1915

 

Allik, J. (1983) Unenäost psühholoogi pilguga. Looming, 5:659-668

 

Althusser, L. (2010) Freud ja Lacan. Akadeemia, 5:883-920

 

Alvre, P. (1994) Suur seksisõnaraamat. Akadeemia, 6:1295-1304

 

Annus, A. (2015) Diagnoosita savant. Uurimus autismispektrist ja Uku Masingust. Akadeemia, 1:113-153; 2:240-264

 

Bachmann, T. (2016) Väitlus. Teadvusnähtusi tähistavad mõisted ja psühhoanalüüs eesti moodi. Akadeemia, 3:526-530

 

Bettelheim, B. (2007) Muinasjuttude võlujõud. Muinasjuttude tähtsus ja tähendus. Tartu: Atlex

 

Brenner, Ch. Kaks fundamentaalset hüpoteesi. Vikerkaar, 7:85-89

 

Brenner, Ch. Tungid. Vikerkaar, 1990, 9:78-83

 

Brummer, M., Enckell, H. (2007) Laste ja noorte psühhoteraapia. Tallinn, Cum Crano

Bly, R. (2002) Ürgmees. Huma

 

Carter, A. (2015) Verine kamber. Tallinn: Varrak

 

Elango, A. (1931)Noorsoo suguline küpsemine. Kasvatus,7:305-314; 8:361-370; 9:411-416

 

Elango, A. (1933) Analüütilised voolud psühholoogias ja nende rakendamine pedagoogikas. Kasvatus, 6:241-254; 8:337-352

 

Elango, A. (1933) Lapsepõlv ja iseloom. Väikelapse vaimne arenemine ja kodune kasvatus.

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts

 

Engel, L., Ferguson, T. (1997) Kujuteldavad kuriteod. Elmatar

 

Enquist, P. O. (1975) Magnetisööri viies talv. Tallinn: Eesti Raamat

 

Freud, S. Leonardo Da Vinci lapsepõlvemälestus. LR, 1998/40

 

Freud, S. (1999) Inimhinge anatoomiast. Tartu: TÜ Kirjastus

 

Freud, S. (2000) Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi. Vagabund

 

Freud, S. (2001) Argielu psühhopatoloogia. Väike Vanker

 

Freud, S. (2006) Lein ja melanhoolia. Akadeemia, 1:79-94

 

Freud, S. (2007) Unenägude tõlgendamine. Tänapäev (Soovitatav eriti kuues ptk.)

 

Fromm,E. (1989) Armastuse kunst. Loomingu Raamatukogu,27/28

 

Haabsaar, E. (2009) Soome-ugri saamine. Tallinn: Argo

 

Hartman, G. (1992) Freud tõlgendaja silmis. Akadeemia, 7:1451-1473

 

Holtzmeyer, K. (1934) Alateadvus ja psühhoanalüüs. Peajooni Freudi meetodist ja teooriast ning selle rakendusest hingeravis ja vaimuteaduses. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts

 

Ikonen, P., Rechardt, E. (1995) Häbitunde algus ja hilisem arengulugu. Akadeemia, 2:323-354

 

Ivask, Al. (1933) Näide analüüsikäigust. Kasvatus, Nr. 4. Eesti Õpetajate Liidu Häälekandja, lk. 175-178

 

Jaanus, M. (1990) Jacques Lacani alatedvuslik individualism: keha ja keel. Vikerkaar, 11:66-71

 

Jaanus, M. (2005) Tammsaare ja armastus. Vikerkaar, 1-2:119-137

 

Jaanus, M. (2011) Kirg ja kirjandus. Esseid Eesti ja Euroopa kirjandusest ja psühhoanalüüsist. Tallinn: Vikerkaar

 

Janov, A, (2004) Neuroos. Akadeemia, 1: 50-58

 

Juske, A. (2014) Salvador Dali ja sürrealism Eestis. Tallinn: Tea Kirjastus

 

Jüriloo, A. (1991) Carl ja Sigismund. Carl Gustav Jung kohtub Sigmund Freudiga. Akadeemia,10:2062-2074

 

Jüriloo, A. (1994)   Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat I. Akadeemia, 8:1757-1790

 

Jüriloo, A. (1994)   Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat II. Akadeemia, 9:2021-2046

 

Jüriloo, A., Vahing V. (1990) Psühhoanalüüsi loeng. Sigmund Freudi psühhoanalüüsi õpetus. Vikerkaar, 2-1990, 86-91;5-1990, 87-92; 7-1990, 82-85; 9-1990, 75-77; 11-1990, 73-80; 3-1991, 77-82; 5-1991, 81-87

 

Jüriloo, A., Vahing, V. (1992) Vaimuhaiguse müüt. Akadeemia 5:966-987 ja 6: 1158-1184

 

Kasak, H. (1933) „Ratsionalist“ ja psühhoanalüütiline ilmavaade, Usuteaduslik Ajakiri, 1:19-28

 

Kaplinski, J. (2004) Kõik on ime. Tartu: Ilmamaa

 

Keltikangas-Järvinen, L. (1992). Agressiivne laps.Kuidas suunata lapse arengut. Tallinn:

Koolibri

 

Kristeva, J. Võõrad iseendale. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus

 

Krull, H. (1989) Julia Kristeva kirjanduse poliitikast: Sissejuhatus, tekst, eksegees I, Vikerkaar, 11:75-79; 12:65-70

 

Lattik, R. (1934) Psühhoanalüüs, kasvatus ja kasvataja. Kavatus, 1:26-33; 2:77-86

 

Laosson, M. (1933) Ristiusk kui seksuaalkompleks. Ratsionalist, 2:34-48

 

Laosson, M. (1933) Ristiusk kui alaväärtuslikkuse-kompleks, Ratsionalist, 5:136-152

 

Lellep, K. (1924) Armukadedus. Agu, 15:484-488

 

Lellep, K. (1991) Kuidas tunda inimesi nende välimuse järgi. Tallinn: Roto

 

Liiv, T. (1987) Ene Mihkelsoni psühhoanalüütilisest isamaaluulest. 11:680-681

 

Luiga, J. (1912) Meelehaigus rahvaluules. Eesti Kirjandus. Eesti Kirjanduse Seltsi väljaanne. Seitsmes aastakäik. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Lk. 145-148; 177-187; 417-430

 

Mangs, K., Martell, B. (2000) Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. Tartu: TÜ Kirjastus

 

Marks,,S., Mönnich-Marks, H. (2004) Läbitöötamata vägivallakogemuste edasiandmisest järgmistele põlvkondadele. Akadeemia, 12:2634-2653

 

Masing, U. (1995) Pessimismi põhjendus. Tartu: Ilmamaa

 

Masing, U. (2009) Meil on lootust. Tartu: Ilmamaa

 

Masing, U. (2004) Keelest ja meelest. Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust. Tartu: Ilmamaa

 

Mereäär, M. (2015) Muhu obstsöönne uuem rahvalaul: Kogumislugu, esitus kontekst, temaatika ja vaatepunkt. Magistritöö. Tartu. http://mobile.dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48782/Marti_mereaar_MA_2015.pdf?sequence=5&isAllowed=y

 

  1. Prof. S. Freud, psühhoanalüüs ja ristiusk, Ratsionalist, 1:4-12 (1932); 3:69-76 (1933)

 

Mollon, P. (2009) Häbi ja armukadedus. Tallinn: Cum Crano

 

Myllärniemi, J. (2008) Nartsissism. Hälve ja jõuallikas. Tallinn: Cum Crano

 

Myllärniemi, J. (2009) Depressioon. Hinge valu. Tallinn: Cum Crano

 

Myllärniemi, J. (2010) Meheks saamine ilma isata. Tallinn: Cum Crano

 

Ornanen – Leiman, A.-M. (1993) Naine: Punamütsikese probleem. Psühholoogia 3. Rakenduspsühholoogia, Tallinn: AS Koskel, lk. 29-37

 

Panksepp, J. (1993) Tundmuste voolusängid imetajate ajus. Akadeemia, 5:999-1009

 

Parktal, A. (1996) Postraumaatilise stresshäire etioloogia. Eesti Arst, 6:520-528

 

Parktal, A. (1998) Ülevaade piirialase häire diagnoosimise võimalustest lastel. Eesti Arst, 4:346-351

 

Parktal, A. (1998) Piirialase häire etioloogiast ja psühhoterapeutilise ravi võimalustest lastel. Eesti Arst, 6:517-523

 

Parktal, A. (2004) Agressiivsus ühiskondlike muudatuste ajal. Akadeemia, 11: 2331-2344

 

Pjatigorski, A. (1990) Psühhoanalüüs ja marksism. Vikerkaar, 11:71-72

 

Pork, M. (1984) Psühholoogiline kaitse. Looming 7:962-971

 

Raud, M. (1915) Eesti armuilmast. Eesti Kultura. IV. Toim. W. Reiman, lk. 3-99. Jurjevis: ”Postimehe” Kirjastus

 

Rechardt, E. (1995) Kuri meis ja maailmas. Akadeemia, 1:45-57

 

Rothschild, B. (2011) Traumast paranemise kaheksa võtit. Tallinn: Cum Crano

 

Sacks, O. (2013) Hallutsinatsioonid. Imeline Teadus

 

Salumets, T. (2016) Kujuneda sunnita: mõtestades Jaan Kaplinskit. Tallinn: Varrak

 

Semper, J. (1997) Kalevipoja rahvaluulemotiivide analüüs. Tallinn: Olion

 

Stern, D. (2011) Beebi päevik. Arenguaastad 0 – 4. Tallinn: Cum Crano

 

Sütt, M., Parktal, A. (2015) Mõtisklusi psühhoanalüüsi eestindamisest. Akadeemia, 7:1236-1256

 

Sütt, M, Parktal, A. (2017) Eestistades Bioni. Wilfred R. Bioni metapsühholoogiline käsitus mõtlemisest. Akadeemia, 2:281-300; 3:524-549

 

Symington, N. (2009) Isikuks kasvamine psühhoanalüüsis. Tallinn: Cum Crano

 

Taba, R. (1933, a)   Mis teha, kui intellektuaalne takistus õpilase arenemist ja edasijõudmist pidurdab. Kasvatus, Eesti Õpetajate Liidu Häälekandja, 1:26-31

 

Taba. R. (1933, b) Kolm momenti lapse psüühikas. Kasvatus, Eesti Õpetajate Liidu Häälekandja, 3:121-125

 

Taba, R. (1936, a) Vähemate laste kasvatamisest.Kasvatus, 3:115-131

 

Taba, R. (1936, b) Uusi põhimõtteid kasvatuslikus nõuandmises. Kasvatus, 5:208-221; 6:259-264

 

Taba, R. (1937, a) Massipsühholoogia kooliklassis. Kasvatus, Eesti Õpetajate Liidu Häälekandja, 3:131-135; 6:344-352

 

Taba, R. (1937, b) Karistus kasvatusvahendina. Kasvatus, Eesti Õpetajate Liidu kasvatusteaduslik ajakiri, 9:517-523

 

Talvik, E. (2013) Narcissus ja Echo: müüt ja analüüs: mõtisklusi nartsissismist. Tallinn:

Pilgrim

 

Talvik, E. (2015) Psühhoanalüütiliste terminite eestindamisest: Unbewusste — alateadvus? Akadeemia, 12:2133-2142

 

Tennmann, E. (1933) Usuteaduskonna likvideerimine psühhoanalüütilistel põhjustel, Usuteaduslik Ajakiri, 4:98-104

 

Tõnisson, I. (1990) Psühhoanalüüsi viimseaegsest arengust. Vikerkaar, 11:58-66

 

Tšelpanov, G. (1917) Psühologia õperaamat : (keskkoolidele ja iseõppimiseks) / G. Tshelpanow ; 7 wäljaande järele tõlkinud prohw. Tshelpanov’i loaga N. Kann.Tallinn : G. Pihlakas, 1917 (Kuresaare : T. Liiv)

 

Tulviste, P. (1994) Vestlus Sigmund Freudi Ahistus kultuuris eestinduse puhul. Akadeemia, 5:1087-1099

 

Tähka, V. (1999) Psühhoteraapia alused psühhoanalüütilise teooria põhjal. Helsingi: EPS

 

Vahing, V. (1987) Iseolemisest ehk veelkord Minast. Looming, 3:381-392

 

Vahing, V. (1997) Keel, poeet ja skisofreenia. Akadeemia, 6:1203-1211

 

Vahing, V. (1990) E me ipso. Tallinn: Eesti Raamat

 

Vahing, V. (1998) Arktiline hüsteeria. Akadeemia, 8:1732-1739

 

Vahing, V. (2000) Freudi tõlkimisest. Akadeemia, 12:2664-2671

 

Vahing, V. (2005) Vaimuhaiguse müüt. Tartu: Ilmamaa

 

Zweig, S. (1979) Tervenemine vaimu läbi (lk.169-239). Tallinn: Eesti Raamat

 

Zweig, S. (1998) Sigmund Freud. Tallinn: Athena

 

Inglise keeles.

 

Abraham, K. (1979) Selected papers of Karl Abraham. London: Maresfield Reprints

 

Bion, W. R. (1991) Learning from experience. London: Maresfield Library

 

Brenner, C. (1974) An elementary textbook of psychoanalysis. N.Y: Anchor Books

 

Gabbard, G. O. (2004) Long-term psyhodynamic psychotherapy. London: American Psychiatric Publishing. Inc.

 

Freud, S. (2012) A general introduction to psychoanalysis. Worldworth Classics of Word Literature, (Tallinna Ülikooli Raamatukogu Rävala, pst.)

 

McWilliams, N. (2004) Psyhoanalytic psychotherapy. A practioner’s guide. N.Y.: The Guilford Press

 

Ogden, T. H. (2004) The primitive edge of experience. London & New York. Karnac

 

Tustin, F. (1992) Autistic states in children. London: Routledge

 

Winnicott, D. W. (1971) Playing and reality. New York: Basic Books

 

Soovitav ilukirjandus.

 

Abe, K. (1968)Luitenaine. Tallinn: Eesti Raamat

 

Aldington, R. (1965) Kangelassurm. Tallinn: Eesti Raamat

 

Bazin, H. (1967) Poja pärast. Tallinn: Eesti Raamat

 

Bergman, I. (1998) Erakõnelused.LR 21/22, Tallinn: Perioodika AS

 

Blanchard, W. (2000) Rousseau ja mässumeel. Tartu: OÜ Fontese Kirjastus

 

Kureishi, H. (2009) Midagi sulle öelda. Tallinn: Varrak

 

Lawrence, D. H. (1985) Pojad ja armastajad. Tallinn: Eesti Raamat

 

Lawrence, D. H. (2001) Vikerkaar. Tallinn: Eesti Raamat (ptk.6)

 

Lem, S. (1967) Ijon Tichy mälestused. LR, 49, Tallinn: Perioodika AS

 

Masing, U. (2006) Uskuda, elada: 59 kirja Kiivitile. Tartu: Ilmamaa

 

Masing, U., Paul, T. (2015) Usalda ennast. Tartu: Ilmamaa

 

Merilai, A. (2009) Türann Oidipus. Tallinn: Verb

 

Proust, M. (1973) Swanni armastus. Tallinn: Eesti Raamat

 

Proust, M. (2004) Taasleitud aeg. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

 

Roth, P. (2003) Portnoy tõbi. Tallinn: Varrak

 

Tammsaare, A. (1962) Naistevõrgutaja. Teosed. Jutustused III. Lk. 251-278. Tallinn: Eesti

Riiklik Kirjastus

 

Tuglas, F. (1957) Suveöö armastus. Teosed. Esimene köide. Valik novelle ja miniatuure. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk. 185-203

 

Tuglas, F. (1987) Felix Ormusson. Teosed. Teine köide. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk. 5-198

 

Tuglas, F. (1987) Maailma lõpus. Teosed. Teine köide. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus,

  1. 300-340

 

 

Zweig, S. (1988) Eilne maailm. Eurooplase mälestusi. Tallinn: Eesti Raamat

 

Filmid.

 

„Secrets of a soul.“ psühhoanalüütiline tummfilm aastast 1926, autoritena ka Karl Abraham ja Hanns Sachs, https://www.youtube.com/watch?v=0QaI0nzPqPQ

 

“Tõrjutud mälestused.” Dokumentaalfilm kirjanik Imbi Pajult möödaniku traumade teemal: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/51486/Memories-Denied

 

Ron Britton on Karl Abraham. Vaata videot: http://www.melanie-klein-trust.org.uk/audiovisual

 

Muusika.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBIaZ9aTWco

või

https://www.youtube.com/watch?v=fBIaZ9aTWco&start_radio=1&list=RDfBIaZ9aTWco#t=77

Video ansamblilt Loits “Haavad Uulitsal” https://www.youtube.com/watch?v=LR-gCT3jx80 möödunud sõja valusatest sündmustest.

 

Raadiosaated.

 

https://vikerraadio.err.ee/v/peresaade/saated/c05f32e5-e7b6-4440-8f4a-966e4fcfa423/peresaade-viha Pereraadio, 15. Märts, 2018, ”Vihast”, psühhoanalüütik Ants Parktal.

 

1.05.2016/ 16.02.2017/8.01.2018/28.03.18/29.04.18