Tõelisus-tegelikkus, inner-external reality

  • On December 28, 2017
Inner reality[1] and external reality[2] – Tõel(is)us ja tegelikkus. 1.Inglise keelne mõiste: inner reality and external reality. Eesti keeles kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) sõnaraamatus kasutatakse sõnu sisemine ja väline maailm või sees ja väljas. Kõnekeeles kasutatakse väljendeid meeleilma kohta sisemine reaalsus ja füüsilise maailma kohta väline reaalsus ning ka sisemaailm ja välismaailm. Tõlge Silveti (2002) […]
Read More

Diaadiline suhe – kahassuhe

  • On December 28, 2017
Diaadiline suhe = Kahassuhe.   Diaadiline suhe (diaad) on kahe inimese vaheline suhe meeles[1] ja käitumises[2], vastastikune seotus ehk vahekord, mis avaldub läbikäimises. Olenevalt meeles olevast suhte esindusest võib diaadiline suhe olla erinevat laadi: ühepoolne, vastastikune, empaatiline, ükskõikne, tõrjuv, jne. Meeles olevad suhte esindused tekivad, arenevad ja kujunevad inimese arengu käigus. Inimese meele kujunemine algab […]
Read More

Conception, concept : tärganud aim, oletus

  • On December 28, 2017
Conception and concept: Tärganud aim ja oletus   Inglise keelsed tähissõnad: conception ja concept.   Eesti keeles kasutatavad tähissõnad: käsitlusviis ja üldmõiste.   Tõlge Silveti (2009) Eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –conception: eostus, rasedus; kontseptsioon, mõte (või idee) tärkamine; mõte, idee; kujutlus, plaan; käsitlus, (kunstiline, filosoofiline vms) käsitlusviis; vaadete süsteem; –concept: filos mõiste, üldmõiste, kontsept, kontseptsioon.   […]
Read More