Proto-… teema Bioni töödes

  • On November 26, 2021
Proto-… teema Bioni töödes. Inglise keelset mõistet Protomental matrix võiks eestistada järgmisel viisil. Proto pärineb kreeka keelest. Protos tähendab esimene. Võõrsõnade leksikon pakub proto neli võimalust esi-, eel-, alg- ja ürg-. Sobivamaks arvan olevat ürg, kus on kajavad kaasa Etümoloogia sõnaraamatu järgi, nähtuse nii ürgne olemus kui ürgama (alustama) läte. Mentaalne võiks olla eesti keeles […]
Read More

Meelesõõlaja mälu ja mäletamine. Ants Parktal

  • On October 22, 2021
Meelesõõlaja mälu ja mäletamine1. Siin siis üks pahupidi lugu, kus meelesõõlaja sõõlab iseenda mäletamisi erialasest tööst. Sõelujaks on seekord lugeja, kel tuleb vaeva näha, et sõklad teradest eraldada, ehk nii kui Saareste on sõnanud, et sõeludes saab vili selgeks, ning leida uitmõtete segadikust isiklik selgus. Algul sõõlamisest, mille all ma mõistan eestikeelset ja -meelset psühhoanalüüsi. […]
Read More

Traumatic past and Estonian social unconscious

  • On April 22, 2021
The traumatic past and Estonian social unconscious. Ants Parktal1 Abstract. The author analyzes how past traumatic experiences, that happened during the last century in Estonia, influenced the beliefs, memories and social unconscious of Estonian people, and how those changes might have influenced the quality of human relations and life in present time. The historic background […]
Read More

VII. Hambamees. Mehe suguline ja sooline küpsus.

  • On January 22, 2021
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? VII osa Mehe suguline ja sooline küpsus. Mehe suguline ja sooline küpsus suhtes abikaasaga.3 Suguline suhtlemine on tundlik teema nii meestele kui naistele, kuna erinevast soost abielupooled puutuvad täiskasvanutena kokku oma varajaste, lapseeast pärit soovide, ihade, […]
Read More

Filmisoovitus: “Tõe keha”

  • On January 18, 2021
ilmisoovitus: Tõe keha (Body of truth. 2019 Iisrael, Šveits, Saksamaa) Voldemar Panso on öelnud teatri kohta: … mängust saab elu ja nii sünnib kunst. Eesti rahvatarkus ütleb, et mehe hing on naise kehas. Filmis „Tõe keha“ näeme naisi, kes kasutavad oma keha (mitte ainult nahka) väljendamaks oma isiklikke läbielamisi ja kannatusi, mis on saanud ja […]
Read More

VI. Hambamees. Mees Eesti ühiskonnas.

  • On January 15, 2021
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda. VI Mees Eesti ühiskonnas. 6. Mida ühiskond teeb mehega? Kuidas häbi taandumine, avab tee kahassuhte ihade maailma. Ei ole lihtne taibata ja veel enam sellega nõus olla, et mitte riik vaid inimene ise peab oma vabadust […]
Read More

V. Hambamees. Kahas- ja kolmainsussuhe.

  • On January 8, 2021
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? V Kahassuhe ja kolmainsussuhe. Hoogne liikumine kahassuhte (diaadilise) ja kolmainsussuhte (oidipaalse) suhte vahel. “Emä“ om küll kalliss, aga naene om kallimb viil,“ ütleb eestlane Nõo maakeeles. (EMS II-8, lk. 602) Perekonna loomine võib lapsepärase meelega mehele […]
Read More

IV. Hambamees. Mehe suhe isaga.

  • On December 18, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? IV Mehe meeleilma juured: suhe isaga. Mehe lapseks muutumine: hingetu isa. Rahvapärimus ütleb, et „emä pistäb rinna suhu, aga miild ei pistä pähä.“3 Ema toob lapse juurde hingelise tundeelu koos tunnetest täidetud sõnadega. Isa omalt poolt, […]
Read More

III. Hambamees. Mehe suhe emaga.

  • On December 11, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? III Mehe meeleilma juured: suhe emaga. Mehe lapseks muutumine: köitev ema. Vaadeldes mehe varast suhet emaga, teeme seda koos isaga, ehk vaatan vanemaid kui mehe ja naise meeleilmas asuvat paari, koos paari omavahelise suhte isikupärase laadi […]
Read More

II. Hambamees. Mehed meestest.

  • On November 30, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? II Mehed meestest. Mida räägivad eesti mehed oma sookaaslastest. Ajaloolane Lauri Vahtre (2019) mõtiskleb viiside üle, kuidas meest tänapäeval nähakse, ja märgib, et mehe elu jätkuvust säilitavat teadmist, oskust ja kogemust ei nähta. Vahtre toob mõttevahetusse […]
Read More