V. Hambamees. Kahas- ja kolmainsussuhe.

  • On January 8, 2021
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? V Kahassuhe ja kolmainsussuhe. Hoogne liikumine kahassuhte (diaadilise) ja kolmainsussuhte (oidipaalse) suhte vahel. “Emä“ om küll kalliss, aga naene om kallimb viil,“ ütleb eestlane Nõo maakeeles. (EMS II-8, lk. 602) Perekonna loomine võib lapsepärase meelega mehele […]
Read More

IV. Hambamees. Mehe suhe isaga.

  • On December 18, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? IV Mehe meeleilma juured: suhe isaga. Mehe lapseks muutumine: hingetu isa. Rahvapärimus ütleb, et „emä pistäb rinna suhu, aga miild ei pistä pähä.“3 Ema toob lapse juurde hingelise tundeelu koos tunnetest täidetud sõnadega. Isa omalt poolt, […]
Read More

III. Hambamees. Mehe suhe emaga.

  • On December 11, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? III Mehe meeleilma juured: suhe emaga. Mehe lapseks muutumine: köitev ema. Vaadeldes mehe varast suhet emaga, teeme seda koos isaga, ehk vaatan vanemaid kui mehe ja naise meeleilmas asuvat paari, koos paari omavahelise suhte isikupärase laadi […]
Read More

II. Hambamees. Mehed meestest.

  • On November 30, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse lapsepärasuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hambamees2 ja selleks ka jääda? II Mehed meestest. Mida räägivad eesti mehed oma sookaaslastest. Ajaloolane Lauri Vahtre (2019) mõtiskleb viiside üle, kuidas meest tänapäeval nähakse, ja märgib, et mehe elu jätkuvust säilitavat teadmist, oskust ja kogemust ei nähta. Vahtre toob mõttevahetusse […]
Read More

I. Hambamees ja mees Lääne radadel.

  • On November 23, 2020
Igatsus olla laps, taas ja taas…: meeste kaasaegse neoinfantiilsuse1 juured psühhoanalüütilises võtmes. Kuidas olla hoopis hambamees2 ja selleks ka jääda? I Hambamees ja mees Lääne ühiskonnas. Milline mees on hambamees?. Mis mu sugu3 on? Mis soost4 ma olen? Kellega soovin suguelu elada? Ürgpärivuslikult soome-ugri moodi mõeldes, oleme pärit ema ja isa suguvõsast ning meie sooline […]
Read More

Lühidalt Bionist

  • On November 23, 2020
Kui Bion otsib meelesõõlamises tundetõde, siis küsime, mida ta ikkagi otsib. Selguse leidmine tunnetes on Bioni meelest vajalik õppimiseks ja mõtlemiseks. Koolitükkide õppimise ja maailmas toimuva mõistmise võime siinkohal unustada, kuid iseennast mitte. Iseenda mõistmine, elu eesmärkide leidmine, suhete loomine ja hoidmine eeldab uue teadmise otsimist enda kohta. Tundeilmast avastatud senitundmatu teadmuse muundu(a)mine isiklikuks vaimurikkuseks, […]
Read More

Kuidas tänapäeval toime tulla suguliste tunnetega?

  • On October 14, 2020
Kuidas tänapäeval toime tulla suguliste tunnetega? Kui Sigmund Freud[1] näeb inimese arenemise ajena libiidot ehk sugutungi, siis Wilfred Bion[2] arvab ajuriks uudishimu, soovis leida selgust iseenda tunnetes. Bioni arvates on sugulistest vajadustest kerkivad tunded olulisemad kui sugulised vajadused iseenesest. Seetõttu on tungide valitsemise kõrval oluline nii sugulise-[3] kui ka soolise eneseteadmuse[4] kujunemine. Eneseteadmuse väljaarenemine eeldab […]
Read More

Lood ja laastud Bioni vallas

  • On October 2, 2020
Lood ja laastud Bioni vallas.   Puudusetunde olemus. Mis tõukab inimese meeleilma ja tundeelu arenemiseks vajalikule pingutusele? Bioni meelest virgutab inimest ihaldatu kättesaamisega paratamatult kaasnev ilmajäämise tunne. Puudusetunne sünnib vastuolust, soovunelma ja tegelikkuse vahel. Nii laps kui täiskasvanu, mõlemad ootavad jõuluimet, kuid kohtuvad karuse tegelikkusega, milles oodatu ei ole see mida oodati. Iga soov äratab […]
Read More

Igermaanliku psühhoanalüüsi eestistamine.

  • On September 17, 2020
Igermaanliku[1] psühhoanalüüsi eestistamine[2] sugrilase[3] meele sõõlamiseks. Mõtteid Uku Masingu „Keelest ja meelest“ ainesel. „Läbi vana männiku kulgev metsarada on pärismaise psühhoanalüüsi tugisammas.“ Valdur Mikita, (2017, lk. 143)   Sissejuhatus. Uku Masing[4] (Sutrop, 2004, lk. 7) on öelnud, et „Iga uue keelega omandab inimene uue „hinge“, iga keelkond on meelkond.“ Uku Masingu mõtet mõeldes võib küsida, […]
Read More

Kätes rool ja purjus juht. Ants Parktal

  • On September 17, 2020
Kätes rool ja purjus juht. Purjus juhi roolikeeramist on ajakirjanduses arutatud nii moraalsest, juriidilisest kui ka meditsiinilisest küljest. Vähe on juttu olnud purjus juhi meeleilma ja käitumise mõistmisest, arusaamisest ja lahti seletamisest. Suurem osa ajakirjanduslikke lähenemisi purjus juhile roolis on kas halvustavad, nõulikud, hukkamõistvad, keelavad või käskivad. Teisisõnu inimest nähakse peamiselt objektina, kellega tehakse midagi […]
Read More