Muinaslooline meelesõõlamine

  • On March 7, 2019
Muinaslooline meelesõõlamine. Ettekanne Folkloristide 14. talveseminaril 6. märtsil 2019. Head kuulajad. 1.Algatuseks. Folklorist ja semiootik Dan Ben-Amos[1] alustas oma artiklit Bruno Bettelheimist,[2] kes on püüdnud kahe teadusharu vahele silda rajada, järgmiste sõnadega: „Psühhoanalüüs ja folkloor on olnud ebamugavad paarilised. Iga muinasjutu tõlgendus psühhoanalüütikute poolt on pannud folkloristid pöörlema. Vastutoime on ulatunud ambivalentsest nõusolekust sõnaselge kõrvaleheitmiseni. […]
Read More

Usust, dualismist ja ambivalentsusest Uku Masingu moodi. Üks viis kuidas mõista Uku Masingut.

  • On October 15, 2018
Usust, dualismist ja ambivalentsusest Uku Masingu[1] moodi. Üks viis kuidas mõista Uku Masingut. ALGUS Usk Masing (2000) kirjeldab usku, kui tunnet ning tundel rajanevat veendumust, järgmisel viisil „…et meie „usk“ on inimese olemuse, tema meelsuse tavaline kindlus ning mõjuvõimsus ja sellest sõltuv hoiak inimeses endas, mis mujale avaldub kolmel küljel: 1.tavaline veene (tumendus AP) inimeses, […]
Read More

Iha pelgus, ehk ebaküps iha ning sadomasohhistlik suhe

  • On August 7, 2018
Iha pelgus, ehk ebaküps iha ning sadomasohhistlik suhe.   Naine tunneb iha, äratab selle mehes, mees tunneb iha, läheneb iharalt naisele, naine kardab mehe iha ja „paneb talle jala ette“ ehk algatab kainelt asjaliku mõttevahetuse toimuva kohta. Naine on ehmunud, hirmul ja kardab iha vastastikust (iha vastiku(s)t) põimumist , kasvamist ning kontrolli alt kadumist, seoses […]
Read More

Igermaanliku psühhoanalüüsi eestistamine.

  • On June 8, 2018
Igermaanliku[1] psühhoanalüüsi eestistamine[2] sugrilase[3] meele sõõlamiseks[4]. Mõtteid Uku Masingu „Keelest ja meelest“ ainetel. „Läbi vana männiku kulgev metsarada on pärismaise psühhoanalüüsi tugisammas.“ Valdur Mikita, (2017, lk. 143)   Sissejuhatus. Uku Masing[5] (Sutrop, 2004, lk. 7) on öelnud, et „Iga uue keelega omandab inimene uue „hinge“, iga keelkond on meelkond.“ Kuidas aga on lood siis eesti […]
Read More

Laviin – määramatu jõud. Kommentaar filmile

  • On April 28, 2018
Laviin – määramatu jõud[1]. „Kui kaks inimest kohtuvad, siis tekib emotsionaalne torm.“ Wilfred Bion Perekond – mees, naine, poeg ja tütar söövad kõrgel mägedes suusakuurordis, õues oleval terrassil lõunat. Kõmin ja kaugel mägedes vallandub laviin. Mees tõuseb, vaatab ja ütleb, et ei ole midagi, kõik on kontrolli all. Laviin läheneb ja läheneb. Inimesed tajuvad ohtu […]
Read More

Muudatus, mille Bion tõi psühhoanalüüsi

  • On April 19, 2018
Muudatus, mille Bion tõi psühhoanalüüsi ja kuidas seda muudatust eesti keeles seletada.   Lähtun Jay Greenbergi (2017, pp. xviii) lausest, kus ta kirjeldab Bioni poolt pakutud psühhoanalüütilise teooria alustrajava uuenduse olemust. „The new focus has led to a sea change in clinical work to what has been characterised as a shift from retrieval of repressed […]
Read More

Tungid sadismis

  • On April 19, 2018
Tungid sadismis: objekt seoste ja tungi teooria valgusest.[1]   1.Referendi sissejuhatus[2]. Vaadeldes idujõudu kui seksuaalset[3] tungi[4] ja vägivalda kui agressiivset tungi sadismis (piinu nautiv julmus), on selguse saamiseks Juni (2009) artiklist, oluline mõista idujõu ja vägivalla kehalisi juuri ning mõlema tungi esinduste tekkimist, arengut ning koosmõju meeles. Freudi psühhoseksuaalse arengu teooriale[5] vastavalt areneb idujõud välja […]
Read More

Andre Green ja piirialane häire

  • On April 19, 2018
Andre Green arutleb piirialase häire olemuse üle[1]. Alul uurib Green, mida Freud on öelnud piirialase häire kohta. Leiab mõtte, kus Freud arvab, et mina (ego) võib teatud juhul end ise lõhestada. Nähtus, mis seostub meele ära eksimisega suguelus (perversiooniga) ning on sarnane väljatõrjumisega. Freud küsib lisaks et, mis väljatõrjumisega sarnaselt toimiv meeletoiming see on, mis […]
Read More

Minevikuvarjud pidulaual – filmist „Seltsimees laps.“

  • On April 13, 2018
Minevikuvarjud pidulaual – filmist „Seltsimees laps.“   Mõned mõtted seoses äsja kinos nähtud filmiga „Seltsimees laps“. Seni loetud arvustustes käsitletakse peamiselt filmi tegemist, mõju, olemust, kuid üks oluline küsimus turgatas siiski meelde – miks just nüüd ja miks juubeliks? Tegemist on filmiga, mis puudutab pildilises keeles minevikust haavatud inimeste valu ja kannatusi ausalt ja avameelselt, […]
Read More

Over trauma: “wounded healer”

  • On April 9, 2018
  Over trauma: “wounded healer”[1]. Presentation on Estonian-Latvian Psychoanalytic Association meeting on April, 7th 2018, in Tallinn.   Wounded healer[2] is a term created by psychoanalyst Carl Gustav Jung. The idea of “wounded healer” is about vulnerability of psychoanalyst as a person. In psychoanalysis, psychoanalysts will be involved into complicated situations, because of treating people […]
Read More