Šokk ja trauma, tõde ning tegelikkus. Meelis Sütt. Psühhoanalüütiline psühhoterapeut.(Artikkel on lühendatult avaldatud ka 27.nov. 2015 a. “Sirbis”)

  • On November 16, 2015
Meelis Sütt mõtiskleb hiljutiste Pariisi sündmuste valguses inimmeele toimimise üle ning kui oluline on teiste mõistmiseks ise ennast mõista. (Artikkel on lühendatuna avaldatud 27.11.2015 kultuurilehes Sirp pealkirjaga „Miks kaldutakse inimsusvastaste tragöödiate puhul pooli valima?“) Hiljutine (13.11.15) verevalamine Pariisis tekitas paljudele vapustuse, mille kirjeldamiseks on raske leida sobivaid sõnu. Sõnad ei pruugigi küündida hingevalu sügavustesse, kuigi […]
Read More

Mõtisklusi psühhoanalüüsi eestistamisest. M.Sütt, A. Parktal

  • On October 26, 2015
MÕTISKLUSI PSÜHHOANALÜÜSI EESTISTAMISEST Meelis Sütt, Ants Parktal Pakume mõtisklusteks, aruteludeks ja edasiarendamiseks kimbu ideid ning mõttekäike psühhoanalüüsi eestistamisest.Kogum psühhoanalüütilisi mõisteid on eesti keelde tõlgitud ja avaldatud (Jüriloo 1994) ingliskeelsest psühhoanalüüsi sõnastikust, mis on omakorda tõlgitud prantsuse keelest (Laplanche jt1988). Tõlgitud mõisted on aidanud avada ingliskeelset (freudistlikku) psühhoanalüütilist mõtteviisi ja arvatavasti enamik neist on siiani kasutusel. […]
Read More

Pagulased – psühhoanalüütiku pilk

  • On August 16, 2015
Mõned mõtted pagulaste teemadel psühhoanalüütiku pilgu läbi. Pagulased – psühhoanalüütiku pilk. (Lähiaja sündmused ja võõrviha). Pagulased tulevad! Paljud on juba kohal, peitunud küladesse metsade taga. Veel enam on pagulasi linnades ja juba aastakümneid. Mida tunneme või arvame teadvat nendest põgenikest-nipernaadidest, on meile eestimaalastele üpris selge, vähemalt meie endi arvates. On meile aga sama selge mida […]
Read More

Mõtteid Roman Polanski filmi “Veenus karusnahas” kohta. Liisi Graf. (psühhoanalüüsi kandidaat, psühhoanalüütiline psühhoterapeut, psühhiaater)

  • On August 3, 2015
Veel mõtteid filmi “Veenus karusnahas” kohta läbi psühhoanalüütilise vaatevinkli Liisi Grafilt. Mõtteid Roman Polanski filmi „Veenus karusnahas“ kohta. Liisi Graf (Psühhoanalüüsi kandidaat, psühhoanalüütiline psühhoterapeut, psühhiaater). Film algab sellega, et meid on kutsutud teatrisse. Teatris on kõik lubatud, sest miski pole päris, kõik on mäng! Eesriide avanedes saame teada, et üks mees tahab lavale tuua etenduse. […]
Read More

Lühiülevaade psühhoanalüüsi arengust ja kohast Eestis

  • On March 22, 2015
Inglise keelne ülevaade psühhoanalüüsi arengutest Eestis läbi ajaloo. Brief report about development and place of psychoanalysis in Estonia. Tallinn, 13.03.2015 Ben asked me and Jane to make brief report about practicing psychoanalysis in Estonia and the place of psychoanalysis in Estonia. We gladly agreed and we will present not a research but our subjective understanding […]
Read More

Over Trauma, presentation in Amsterdam

  • On February 16, 2015
Ettekanne Amsterdamis Over trauma[1]. 1. Past. Psychoanalysts are also ordinary human beings and are vulnerable from the external world traumas. On the last century, three the most devastating wars in human history took place. Wars in Europe. (Vaata pildid PowerPoint osast, Look pictures from Power Point part) (Absence of phallus refers not only to the […]
Read More

Trauma käsitlus psühhoanalüütilises võtmes. 2. osa

  • On January 6, 2015
3. Trauma ülekandumine järgnevatele põlvkondadele. Möödunud kannatused ei ole kahjustanud mitte ainult neid inimesi, kes vahetult nende sündmustega kokku puutusid. Trauma kantakse edasi põlvest põlve nii sotsiaalses plaanis müütidena ja kaotustena (Stalingradi (1942-1943) lahingu võit venelastele, Madisepäeva lahingu (1217) kaotus eestlastele ja serblastele kaotus Kosovo väljal (1389)) kui ka isiklikus plaanis. Traagiliseks näiteks kauakestvast sotsiaalsest […]
Read More

Ants Parktali kommentaar filmile “Veenus karusnahas” läbi psühhoanalüütilise vaatevinkli

  • On January 6, 2015
Mõtteid Roman Polanski filmis „Veenus karusnahas“ osaledes. Roman Polanski film „Veenus karusnahas“ oli minu meelest võimas, kaasakiskuv ja sügav paarisuhte meelemaailmas toimuva käsitlus. Film keskendub mitte niivõrd seksuaalsetele perversioonidele, millistele filmis leidub korduvaid viiteid, vaid paarisuhte osaliste seksuaalsetest fantaasiatest lähtuvate projektsioonide poolt kujundatud maailmaga. Paraku on see maailm ühepoolne ehk esitletakse mehe feminiinse seksuaalsuse projektsioonide […]
Read More

Trauma käsitlus psühhoanalüütilises võtmes. 1. osa

  • On January 6, 2015
Kas kanarbik kuivab kurbusest? Kas kivi lõheneb leinast? Kas meel murdub kuuliaugust kuklas? Peep Ilmet[1] 1. Sissejuhatus. 2. Trauma tekkimine ja olemus. 3. Trauma ülekandumine järgnevatele põlvkondadele. 4. Nõukogude aeg kui Eesti riigi kaotuse ja Teise maailmasõja traumade kinnistamise aeg. 5. Trauma mõju Eesti elule. 6. Väljapääs traumaatilisest meeleseisundist. 1. Sissejuhatus. Järgnevas loengus käsitlen psüühilise […]
Read More

Ülevaade Damasio raamatust

  • On January 19, 2014
Ülevaade Damasio raamatust “The feeling of what happens”. Ülevaade Damasio raamatust “The feeling of what happens” Loengukursus “21 sajandi kontseptsioonid informatsioonis ja tähendustes.” Õppejõud: Prof. Jaan Teng Damasio käsitleb raamatus teadvuse olemust ja teadvuse teket läbi minatunde (sense of self). Uudne on hüpotees, et minatunne ei ole seotud niivõrd mälu, mõistuse või keelega, kuivõrd aju […]
Read More