Uudiskiri 8.01.18

  • On January 8, 2018
Psühhoanalüüsi ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia keskus Kyriania Lugupeetud uudiskirja lugejad. Soovime teile Head Uut Aastat ja huvitatud pilku uudiskirja lugemiseks! Jane ja Ants, uudiskirja toimetajad! Huvitavat lugemist. Soovitame lugeda ajakirjas „Psychology today“ artiklit „Kuidas kolme tüüpi nartsissistid peavad end üleval esimesel isiklikul kokkusaamisel?“ Elinor Greenberg’ilt. Autor kirjeldab põhjalikult kolme erinevat tüüpi nartsissisti või „ennast täiuslikuks pidavat […]
Read More

Containing : tarimine

  • On December 28, 2017
Containing: tarimine.   1. Inglise keelne mõiste: containing.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994). Erinevate valdkondade psühhoterapeudid kasutavad erialases (kõne)keeles sõna konteinimine, mõnikord ka konteinerdamine.   3. Tõlge Silveti (1995) sõnaraamatu järgi: –contain: 1. sisaldama, mahutama; mat. (nurga kohta) haarama; (arvu kohta) jagatav olema, jaguma: tagasi hoidma, ohjeldama, vaos hoidma: mil. paigal pidama, kinni pidama (vaenlase jõude): ennast (või oma himusid) […]
Read More

Reverie : ilmamine/nägemus

  • On December 28, 2017
Reverie: ilmamine/nägemus.   1.Inglise keelne mõiste: reverie. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Puudub Jüriloo sõnaraamatus (Jüriloo, 1994), kõnekeeles kasutatakse sageli sõna reverii. Tõlge Silveti (2009) sõnaraamatu järgi: –reverie: 1. unistus; unelus; unistuslik, unistus-, unistuste. 2. und (või unes) nägema, undlema; unistama, unistlema, unelema; (ebamääraselt) kujutlema. Pakume eestikeelseks mõisteks: inglise keeles esindab reverie nii nimisõna kui […]
Read More

Urszene : tungiteater

  • On December 28, 2017
Urszene – Primal scene: tungiteater ja/või tungiloomus. 1.Saksa keelne mõiste: Urszene. Inglise keelne mõiste: primal scene. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: ürgstseen (Jüriloo, 1994). Tõlge Silveti (2009) eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –primal: põhiline, põhi-, ürg-; põhilise tähtsusega; –scene: stseen, näitelava; tegevuspaik; etteaste, lavapilt, stseen; vaatepilt, vaade; näitesein, kuliss; teatraalne (või ärritatud) esinemine, sündsusetu sõnavahetus. Pakume eesti […]
Read More

alfa talitlus, alfa-funktsioon, beeta-osised

  • On December 28, 2017
Alpha-function – alfa talitlus. Alpha-elements – alfa-sugemed. Beta-elements – beeta-osised. 1.Saksa keelsed mõisted: Teadmata. Inglise keelne mõiste: alpha-function, alpha-elements ja beta-elements.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta. Kasutatakse otsetõlget: alfa-funktsioon, alfa-elemendid ja beeta-elemendid.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – function: 1. funktsioon, talitus, tegevus, ülesanne; (avalik) pidulik toiming, üritus; mat. funktsioon; keem. funktsionaalne […]
Read More

Pre-conception : oodatu, preconception : oodatav

  • On December 28, 2017
Pre-conception[1]: oodatu. Preconception: oodatav. 1.Inglise keelne mõiste: pre-conception ja preconception.   2. Eesti keeles seni kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat mõisteid ei seleta.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi on vaid ühele sõnale: – preconception: ettemoodustatud kujutlus või mõiste; eelarvamus; –conception: eostus, rasedus; kontseptsioon; mõtte (v. idee) tärkamine; mõte, idee; kujutlus, plaan; käsitlus (kunstiline, filosoofiline, jms.), käsitlusviis; vaadete süsteem: –kontseptsioon, Võõrsõnade […]
Read More

Term : tähissõna

  • On December 28, 2017
Term: Tähissõna 1. Inglise keelne mõiste: term.   2. Eesti keeles kasutatav mõiste: termin.   3. Tõlge Silveti (2009) Inglise-Eesti sõnaraamatu järgi: – term: 1. piir; tähtaeg, -päev, tärmin, kestus(aeg); lgv oskussõna, termin; semester; jur istungjärk; pl (maksu- v hinna)tingimused; pl kokkulepe; pl vahekord; (matemaatilise avaldise, loogilise otsustuse) liige, term; pl sõnastus, väljendusviis, sõnad; 2. nimetama, määrama. Võõrsõnade leksikon (2012) : termin, (ld. piir, raja); 1. lgv […]
Read More

Tõelisus-tegelikkus, inner-external reality

  • On December 28, 2017
Inner reality[1] and external reality[2] – Tõel(is)us ja tegelikkus. 1.Inglise keelne mõiste: inner reality and external reality. Eesti keeles kasutatav mõiste: Jüriloo (1994) sõnaraamatus kasutatakse sõnu sisemine ja väline maailm või sees ja väljas. Kõnekeeles kasutatakse väljendeid meeleilma kohta sisemine reaalsus ja füüsilise maailma kohta väline reaalsus ning ka sisemaailm ja välismaailm. Tõlge Silveti (2002) […]
Read More

Diaadiline suhe – kahassuhe

  • On December 28, 2017
Diaadiline suhe = Kahassuhe.   Diaadiline suhe (diaad) on kahe inimese vaheline suhe meeles[1] ja käitumises[2], vastastikune seotus ehk vahekord, mis avaldub läbikäimises. Olenevalt meeles olevast suhte esindusest võib diaadiline suhe olla erinevat laadi: ühepoolne, vastastikune, empaatiline, ükskõikne, tõrjuv, jne. Meeles olevad suhte esindused tekivad, arenevad ja kujunevad inimese arengu käigus. Inimese meele kujunemine algab […]
Read More

Conception, concept : tärganud aim, oletus

  • On December 28, 2017
Conception and concept: Tärganud aim ja oletus   Inglise keelsed tähissõnad: conception ja concept.   Eesti keeles kasutatavad tähissõnad: käsitlusviis ja üldmõiste.   Tõlge Silveti (2009) Eesti-inglise sõnaraamatu järgi: –conception: eostus, rasedus; kontseptsioon, mõte (või idee) tärkamine; mõte, idee; kujutlus, plaan; käsitlus, (kunstiline, filosoofiline vms) käsitlusviis; vaadete süsteem; –concept: filos mõiste, üldmõiste, kontsept, kontseptsioon.   […]
Read More